top of page
goransdotter_maria_1EA6177_191009_EAL.jp

Publications

Publications: Image

Publications

Maria Göransdotter, "Designing Together: on Histories of Scandinavian User-Centred Design" in Nordic design cultures in transformation, 1960–1980: revolt and resilience, [eds] Kjetil Fallan; Christina Zetterlund; Anders V. Munch, (New York: Routledge, 2022), 157-177.

Valentina Auricchio, Annalinda De Rosa, Maria Göransdotter, "Experiential ways of mapping: revisiting the Desktop Walkthrough" in Engaging spaces: how to increase social awarness and human wellbeing through experience design, [eds] Barbara Camocini; Annalisa Dominoni (Milano: FrancoAngeli, 2022), 131-158.

Maria Göransdotter, "Om sakernas tillstånd och tingens tillblivelse", Female traces: kvinnliga möbelformgivare genom 100 år / [ed] Ebba Tham (Falkenberg: Rian designmuseum, 2022), 12-15. 

Valentina Auricchio & Maria Göransdotter, "Mapping Design Methods: A Reflection on Design Histories for Contemporary Design Practices"AIS/Design. Storia e Ricerche 2021:15 (vol.8), 132-146.

Maria Göransdotter, “Transitional Design Histories: Present-ing History in Design” in eds. Eva Brandt, Thomas Markussen, Eeva Berglund, Guy Julier and Per Linde, Matters of Scale. Proceedings of the 9th Nordic Design Research Conference, Kolding, Denmark (Kolding, 2021),  187-196.

Maria Göransdotter, Transitional Design Histories, diss. (Umeå University: Umeå, 2020). 

Maria Göransdotter & Johan Redström, ”Design Methods and Critical Historiography: An Example from Swedish User-Centered Design”, Design Issues 2018:2 (34)

Maria Göransdotter, ”A Home for Modern Life: Educating Taste in 1940s Sweden” in Conference Proceedings: Volume 2. Design Research Society 2012: Bangkok: Research: Uncertainty Contradiction Value,  eds. Praima Israesena, Juthamas Tangsantikul, David Durling, (Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, Bangkok, 2012). 

Bosse Sundin & Maria Göransdotter (eds.), Mångsysslare och gränsöverskridare: 13 uppsatser i idéhistoria. Historiska studier: Skrifter från Umeå universitet; 1  (Umeå, 2008).

Maria Göransdotter & Åsa Andersson, ”Vårt ämne handlar om så mycket mer än bara genus : om motstånd mot genusvetenskap i grundutbildningen”, in Mohammad Fazlhashemi och Thomas Fritz (eds.), Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007,  Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet (Umeå, 2007).

Maria Göransdotter & Stefan Gelfgren ”Att vikta faktakunskaper mot analytisk förmåga. Försök med en ny tvådelad examinationsform i Teknikens idéhistoria” in Tänk efter, tänk nytt, tänk om. Den sjunde universitetspedagogiska konferensen 2-3 mars 2005. Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum 2006:1 (Umeå, 2006).

Maria Göransdotter, ”Mer design - bättre samhälle?: Designåret 2005 och debatten som inte blev av”. Namu: Designåret 2005. Nationalmuseie årsbok (Stockholm, Nationalmuseum, 2006). 

Maria Göransdotter, ”God smak som fostran eller folkbildning? Om kurser i heminredning på 1940-talet” in Årsbok om folkbildning 2004. Forskning & utveckling. (Föreningen för folkbildningsforskning; Stockholm 2005).

Maria Göransdotter, ”Äktenskap, sexualitet och sedlighet under Abbasiderna”, in Mohammad Fazlhashemi, Anders Öckerman, Ronny Ambjörnsson (eds.), Vidgade vyer: Globalt perspektiv på idéhistoria, (Studentlitteratur; Lund, 2000). 

Maria Göransdotter”, Möbleringsfrågan: Om synen på heminredning i 1930- och 1940-talens bostadsvaneundersökningar”, Historisk tidskrift 1999:3.

Maria Göransdotter, ”Från moral till modernitet: Hemmet i 1930-talets svenska funktionalism”, Nordisk Arkitekturforskning 1999:2.

Maria Göransdotter, ”Smakfostran och heminredning: Om estetiska diskurser och bildning till bättre boende i Sverige 1930-1955” in Kultur och konsumtion i Norden 1750-1950, Johan Söderberg & Lars Magnusson (eds.) (Helsingfors, 1997).

Maria Göransdotter, ”Ting, tecken, text: Om semiotik och smakfostran” in Brita Brenna & Karen M. Fjeldstad (eds.) Kollektive identiteter, ting og betydninger (Oslo, 1997).

Maria Göransdotter, ”Bostaden som text” (rec.), Kvinnovetenskaplig tidskrift 1995: 2-3.

Publications: About
bottom of page